PTSP - Kejaksaan Negeri Depok

Permohonan Besuk Tahanan Online

Layanan permohonan secara online untuk menjenguk tahanan bagi kerabat atau keluarga terdakwa.

Data Pemohon

Langkah 1 dari 2
Tidak Boleh Kosong
Tidak Boleh Kosong
Tidak Boleh Kosong
Tidak Boleh Kosong
Tidak Boleh Kosong
Tidak Boleh Kosong.

Data Terdakwa

Langkah 2 dari 2
Tidak Boleh Kosong.
Tidak Boleh Kosong